UNXIM1.jpg (64383 bytes)

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Львівського національного університету імені Івана Франка

79005 Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6
chemdek@franko.lviv.ua  тел. (+38032) 260-03-91, 239-45-10     ukr.GIF (1006 bytes)   eng.GIF (1024 bytes)

 

Накази, розпорядження

Розпорядження декана від 25.01.2017 щодо конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення далі

Розпорядження декана від 26.12.2016 щодо конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення далі

Розпорядження декана від 31.10.2016 щодо конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення далі

Розпорядження декана від 5.09.2016 щодо конкурсу на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення далі

Освітні програми

Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія далі

Навчальні плани

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія далі
Відомості про навчально-методичне забезпечення підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія далі
Відомості про інформаційне забезпечення підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія далі

Навчальний план бакалавра за спеціальністю 102 Хімія далі

Навчальний план підготовки спеціалістів (2016 р.) далі
Навчальний план підготовки бакалаврів (2010 р.) далі

Перелік вибіркових дисциплін для студентів хімічного факультету далі

Анотації вибіркових дисциплін гуманітарного і загально-професійного спрямування далі

Анотації вибіркових дисциплін професійного спрямування "Неорганічна хімія" далі
Анотації вибіркових дисциплін професійного спрямування "Аналітична хімія" далі
Анотації вибіркових дисциплін професійного спрямування "Органічна хімія" далі
Анотації вибіркових дисциплін професійного спрямування "Фізична хімія" далі

Анотації вибіркових дисциплін для нехімічних спеціальностей:
"Геохімія довкілля" (6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") далі
"Екологічна хімія" (6.030301 "Журналістика") далі
"Дія органічних речовин на психіку людини" (6.030301 "Журналістика") далі
"Проблеми сучасного природознавства (хімія)" (6.020301 "Філософія") далі
"Хімія життя" (6.030202 "Історія") далі

 

 

Веб-дизайн та підтримка © 2014-2017 Ігор Пацай